(048) 737-37-70
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ
Диагностика
Послуги
Iнструментальна діагностика
Клінічна лабораторія
Лабораторія молекулярної генетики
Морфологічна лабораторія
Персонал

Види клінічних досліджень

Загальноклінічні дослідження
Традиційно одним з найбільш розповсюдженних загальноклінічних досліджень є дослідження загального аналізу сечі. У нас він виконується на поліфункціональних тест смужках так звана «суха хімія», з подальшим фотометричним дослідженням їх на уріноаналізаторі CL-50.

Перелік

 • Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності, рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, білка Бенс-Джонсона
 • Мікроскопія осаду сечі)
 • Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Амбюрже, проба Нечипоренко, 3-склянкова проба)
 • Визначення концентраційної здатності нирок (проба Земніцького)
 • Дослідження спинномозкової рідини
 • Дослідження ексудатів і транссудатів
 • Дослідження мокротиння
 • Дослідження калу
 • Дослідження виділень сечостатевих органів

Гематологічні дослідження
Гемотологічні дослідження виконуються на аналізаторі Cobas Micros, що дозволяє в найкоротші терміни (близько 2 хвилин) отримати повний аналіз клітин крові по 18 параметрам, в порівнянні з візуальною технікою автоматичний підрахунок – більш точний метод оцінки концентрації клітин. Однак актуальною так само залишається морфологічна мікроскопія клітин. У нас ця процедура виконується на сучасному бінокулярному мікроскопі ERMA EZ-122.

Перелік

 • Визначення гемоглобіну крові
 • Підрахунок еритроцитів у крові
 • Визначення гематокритнї величини
 • Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об'єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів
 • Підрахунок тромбоцитів, (визначення тромбокріта, середнього об'єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів), підрахунок ретикулоцитів
 • Визначення ШОЕ
 • Підрахунок лейкоцитів
 • Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові
 • Виявлення LE-клітин
 • Дослідження крові на малярійні паразити

Біохімічні дослідження
Широкий спектр біохімічних досліджень з використанням мінімального обсягу проб і реагентів проводиться на повністю автоматичному аналізаторі Respons 920 з продуктивністю 160-180 досліджень в годину.
Визначення електролітів виконується на іонселективному аналізаторі Ilyte.
Дослідження глікозильованого гемоглобіну проводиться на аналізаторі InovaStar іммунотурбодіметричним методом, чутливість якого становить 99% і пацієнт протягом 10 хвилин може отримати результат свого аналізу.
Визначення гормонів щитовидної залози, репродуктивної панелі методом імуноферментного аналізу проводиться на автоматичному аналізаторі ChemWell.
Одним з видів біохімічних досліджень, є дослідження системи гемостазу. Виконуються ці дослідження на коагулометрі TS-400, що дозволяє визначати базові тести (протромбіновий час з розрахунком МНО, АЧТЧ, тромбіновий час, фібриноген) на більш якісному рівні.

Перелік

 • Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, КФК, КФК-МВ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази, панкреатичної амілази, ліпази, холінестерази)
 • Дослідження мінерального обміну (визначенняхлоридів, кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза, залізозв“язиваючої здатності, трансферина, калію, натрію)
 • Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, аполіпопротеінів А1, В)
 • Визначення білка і альбуміну
 • Визначення глюкози, глікозильованого гемоглобіну
 • Визначення білірубіну і його фракцій
 • Визначення сечовини, креатініну, сечової кислоти, кліренсен ендогенного креатініну
 • Визначення серомукоїд
 • Тимолова проба
 • Визначення гормонів (FT3, FT4, T3, TTГ, анти-ТПО, анти-ТГ, естрадіолу, тестостерону, прогестерону, ЛГ, ФСГ, пролактину)
 • Визначеннятропоніну
 • Визначення кортизолу
 • Визначення мікроальбуміну в сечі
 • Визначення гомоцистеїну
 • Визначення показників стану гемостазу (ПІ, ПЧ і розрахунок МНО. ТЧ, АЧТЧ, Д-дімера, визначення фібриногену, фібриногену-Б, етанолового тесту, визначення часу кровотечі, часу згортання цільної крові)

Імунологічні дослідження
Перелік

 • Визначення групи крові і резус-фактора
 • Кількісне визначення ревматоїдного фактора, СРБ, антистрептолізина-О
 • Визначення імуноглобулінів А, М, G
   


   м. Одеса, ул.Тiниста, 8
Час роботи:
пн.-пт. з 8:00 - 19:00
Колл-центр: (048) 737-37-70


   
  Cистема менеджменту якості  

 

(048) 737-37-70